TFT: Hextech poreklo napravilo haos u igri

TFT: Hextech poreklo napravilo haos u igri

Najnovije Hextech poreklo koje je stiglo u Teamfight Tactics pre 24 sata je već napravilo haos u igri. Jedan od najproblematičnijih bagova čini da jedinice ovog poerkla potpuno uklone ajteme neprijateljskih šampiona, umesto da ih onesposobe za jednu rundu.

Hextech efekeat je sam po sebi poprilično jak. Kada imate dve jedinice ovog porekla, dva nasumična ajtema biće onesposobljena na neprijateljskoj strani od početka, pa do kraja borbe. Ukoliko sakupite sva četiri šampiona, ukupno će četiri ajtema biti onesposobljena.

Ipak, Riot nastavlja svoju istoriju bagova i ovog puta se dešava da ukoliko jedinica ima više od dva ajtema na sebi, Hextech heroji će potpuno i permanetno ukloniti drugi ajtem sa nje. Ovaj bag možete uvek da rekreirate, pa je za sada teško da objektivno kažemo koliko je snažno Hextech poreklo.

To nije sve, narravno. Ukoliko Hextech efekat ’’zakači’’ neprijatelja sa jednim od Spatula ajtema, taj ajtem će nestati sa jedinice i ona je poslata pravo na klupu. Atribut koji daje Spatula ajtem ostaje aktivan do kraja partije, iako ne morate da ga stavite u igru. Spatula ajtem možete dati nekom drugom heroju i na taj način dodatno poboljšate sinergiju.

Related Articles